ژاپن برای مقابله با سونامی دیوارهای عظیم بنا می کند

ژاپن برای مقابله با سونامی دیوارهای عظیم بنا می کند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ژاپن برای جلوگیری از تکرار فاجعه سونامی چهار سال پیش دیوارهای بتونی عظیم بنا می کند. این دیوارهای ضخیم، ۱۵.۵ متر ارتفاع (به اندازه ارتفاع

خبر کوتاه
ژاپن برای جلوگیری از تکرار فاجعه سونامی چهار سال پیش دیوارهای بتونی عظیم بنا می کند. این دیوارهای ضخیم، ۱۵.۵ متر ارتفاع (به اندازه ارتفاع ساختمانی پنج طبقه) و در مجموع حدود ۳۸۰ کیلومتر طول خواهند داشت تا سواحل شمالی ژاپن را از گزند امواج سرکش به هنگام سونامی محافظت کنند.

مطالب مرتبط