پلمب دو رستوران در عملیات ضدمافیایی در رُم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلمب دو رستوران در عملیات ضدمافیایی در رُم

خبر کوتاه

در راستای مبارزه با مافیای ایتالیا، پلیس این کشور روز پنجشنبه دو رستوران واقع در نزدیکی پانتئون در شهر رُم را پلمب کرد.

بر اساس گزارش یک اتحادیه کشاورزان ایتالیایی، مافیا، صدها رستوران پایتخت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل خود درآورده است.