اصلاحات ساختاری گسترده در سازمان اطلاعاتی آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اصلاحات ساختاری گسترده در سازمان اطلاعاتی آمریکا

سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا، سیا از تغییرات ساختاری گسترده ای خبر داد.

این بزرگترین اصلاحات در تاریخ این سازمان به حساب می آید و بیشتر بر فعالیت های اینترنتی تمرکز خواهد داشت.

جان برنان مدیر این سازمان گفت با ایجاد ده «مرکز عملیاتی»، فاصله ای که به طور سنتی بین تحلیلگران و مجریان عملیات وجود داشته، از بین خواهد رفت. او همچنین از تشکیل ستاد ویژه «نوآوری های دیجیتال» در این سازمان، برای تقویت عملیات سایبری خبر داد.

در ماه دسامبر گذشته، گزارش سنای آمریکا در مورد روش های بازجویی سیا، این سازمان را با دشوارترین دوران تاریخ خود مواجه کرد.

همچنین سازمان سیا با انتقادهایی در مورد تحولات اخیر در خاورمیانه و حوادث موسوم به «بهار عربی» روبروست، چرا که خطر گروه دولت اسلامی را دست کم گرفته و سقوط حکومت های خاورمیانه را پیش بینی نکرده بود.

یکی از مشکلات مهم سازمان سیا، رقابت های داخلی است که منجر به عدم برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات می شود.