مجازات شلاق و زندان برای متهمان به انجام گرافیتی در سنگاپور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجازات شلاق و زندان برای متهمان به انجام گرافیتی در سنگاپور

دادگاهی در سنگاپور برای دو شهروند آلمانی محکوم به انجام نقاشی های دیواری یا گرافیتی در قطار به اتهام اوباشگری و نقض قانون ۳ ضربه شلاق و ۹ ماه زندان در نظر گرفت.
سنگاپور از جمله کشورهایی است که قوانین بسیار سختی را برای مقابله با اوباشگری دارد.
این دو جوان نیز ضمن ابراز پشیمانی در دادگاه، عمل خود را اشتباهی احمقانه توصیف کردند.