رئیس سابق سازمان سیا به افشای اطلاعات محرمانه متهم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس سابق سازمان سیا به افشای اطلاعات محرمانه متهم شد

خبر کوتاه

دیوید پترائوس، رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا «سیا» روز سه شنبه به نقض قوانین مربوط به نگهداری اطلاعات محرمانه متهم شد.

به گفته مقامهای قضایی آمریکا، آقای پترائوس پذیرفته که به نقض قوانین مذکور اعتراف کند.

گفته می شود این مقام اطلاعاتی سابق آمریکا اطلاعات مذکور را در اختیار معشوقه اش که در حال نگارش زندگی نامه اوست قرار داده است.