ادامه روند خارج کردن سلاح های سنگین از جبهه های جنگ اوکراین

ادامه روند خارج کردن سلاح های سنگین از جبهه های جنگ اوکراین
نگارش از Sharam Akhavan

همزمان با عقب کشیدن سلاح های سنگین از خط مقدم درگیری های شرق اوکراین، مقام های ارتش کاهش قابل توجه حملات جدایی طلبان را تایید کردند. با این حال

همزمان با عقب کشیدن سلاح های سنگین از خط مقدم درگیری های شرق اوکراین، مقام های ارتش کاهش قابل توجه حملات جدایی طلبان را تایید کردند.

با این حال سخنگوی ارتش اوکراین از حمله جدایی طلبان به شهر آودییوکا با موشک گراد خبر داد.

جدایی طلبان می گویند که عقب نشینی سلاح های سنگین خود از منطقه دونتسک را نیز آغاز و دست کم چهار کامیون با سامانه های موشک گراد را به سوی مرز روسیه ارسال کرده اند.

بر اساس توافقنامه مینسک که دو هفته پیش امضا شد، دو طرف درگیر در شرق اوکراین متعهد شده اند تا با عقب کشیدن سلاحهای سنگین خود از خط مقدم نبرد، یک منطقه حائل ۵۰ کیلومتری ایجاد کنند.

رییس ارتش اوکراین تایید کرد که آتش بس در لوهانسک و در ماریوپل نیز برقرار شده است.

ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با بهبود وضعیت اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده اند.

مطالب مرتبط