نجات جان یک نوزاد و انتقال او به بیمارستان

نجات جان یک نوزاد و انتقال او به بیمارستان

پلیس در ویلنیوس لیتوانی موفق شد جان نوزادی را که در حال خفگی بود نجات دهد. این نوزاد پس از نجات برای مراقبتهای ویژه ساعتهای بیشتری در بیمارستان ماند.

پلیس در ویلنیوس لیتوانی موفق شد جان نوزادی را که در حال خفگی بود نجات دهد. این نوزاد پس از نجات برای مراقبتهای ویژه ساعتهای بیشتری در بیمارستان ماند.

تازه‌ترین ویدیو