دختربچه اورانگوتان در بریتانیا

دختربچه اورانگوتان در بریتانیا

دختر بچه اورانگوتان از تیره سوماتران، به مرکز جهانی نجات میمونها در بریتانیا منتقل شد. اینجا مرکز نگهداری و حفاظت از اورانگوتانهای یتیم است.

دختر بچه اورانگوتان از تیره سوماتران، به مرکز جهانی نجات میمونها در بریتانیا منتقل شد. اینجا مرکز نگهداری و حفاظت از اورانگوتانهای یتیم است.

تازه‌ترین ویدیو