دختربچه اورانگوتان در بریتانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

دختربچه اورانگوتان در بریتانیا

دختر بچه اورانگوتان از تیره سوماتران، به مرکز جهانی نجات میمونها در بریتانیا منتقل شد. اینجا مرکز نگهداری و حفاظت از اورانگوتانهای یتیم است.

دختر بچه اورانگوتان از تیره سوماتران، به مرکز جهانی نجات میمونها در بریتانیا منتقل شد. اینجا مرکز نگهداری و حفاظت از اورانگوتانهای یتیم است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست