تصویب قانونی مرتبط با مسلمانان در اتریش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویب قانونی مرتبط با مسلمانان در اتریش

خبر کوتاه

درپی افزایش نگرانی ها از پیوستن جوانان به جریان های افراطی اسلامگرا، پارلمان اتریش قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن استفاده مسلمانان این کشور از منابع مالی خارجی برای اداره فعالیت های مساجد و سازمان های مذهبی در این کشور ممنوع می شود.

منتقدان، قانون مذکور را تبعیض آمیز خوانده اند.