رونمایی از طرح تازه اسکناس ۲۰یورویی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رونمایی از طرح تازه اسکناس ۲۰یورویی

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا ساعت ۱۵بعد از ظهر سه شنبه از طرح تازه اسکناس ۲۰یورویی در شهر فرانکفورت رونمایی کرد.

طراحی این اسکناس جدید با همکاری مشترک بانک های مرکزی حوزه مالی یورو و بانک مرکزی اروپا صورت گرفته است. قرار است که ۲۵ نوامبر حدود یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد قطعه از این اسکناس تولید و توسط بانک های مرکزی آلمان، فرانسه و ایتالیا در حوزه مالی یورو توزیع شود.

کیفیت مشترک چاپ اسکناس در حوزه یورو

آمار ماه ژانویه سالجاری میلادی نشان می دهد که بالغ بر ۱۷تریلیون قطعه اسکانس یورو در گردش قرار دارد. برآورد می شود از این میزان، بیش از ۳ تریلیون و ۴۲میلیون قطعه اسکانس ۲۰یورویی باشد.

نزدیک به ۱۶ اقدام امنیتی مرتبط با تولید و چاپ این اسکناس ۲۰یورویی در نظر گرفته شده است. استفاده از جوهرهای ویژه، ته نقش و هولوگرام از جمله این موارد است. برخی از این اقدامات نیز محرمانه عنوان شده است. سیستم مدیریت کیفیت مشترک، استانداردی یک دست را برای تمامی اسکناس های بانک های حوزه مالی یورو رقم زده و در جریان تولید، از طریق صدها آزمون یکسانی کیفیت چاپ آن در کشورهای عضو این حوزه را تضمین شده است.

سری جدید اسکناس های یورو

رونمایی از اسکناس ۲۰یورویی جدید در ادامه طراحی، چاپ و توزیع اسکناس های ۵ و ۱۰یورویی است. اسکناس های ۵ و ۱۰یورویی با طرحی جدید در حال حاضر در چرخه گردش بانکی قرار دارد. جزواتی درخصوص اسکناس ۲۰یورویی جدید برای ارسال به ۳ میلیون منطقه تجاری در نظر گرفته شده است. این جزوات ماه اکتبر توزیع می شود.