بازگشایی مرز مشترک لیبریا و سیرالئون

بازگشایی مرز مشترک لیبریا و سیرالئون
نگارش از Euronews

خبر کوتاه لیبریا مرز مشترک خود با سیرالئون را بازگشایی کرد. لیبریا مرزخود با این کشور را برای جلوگیری از شیوع ویروس مرگبار ابولا بسته بود. رئیس

خبر کوتاه

لیبریا مرز مشترک خود با سیرالئون را بازگشایی کرد.
لیبریا مرزخود با این کشور را برای جلوگیری از شیوع ویروس مرگبار ابولا بسته بود.
رئیس جمهوری لیبریا علاوه بر این، دستور توقف مقررات منع آمد و رفت شبانه را نیز صادر کرده است.

مطالب مرتبط