الکسیس سیپراس: مشکلات بزرگ و حقیقی پیش روی است

الکسیس سیپراس: مشکلات بزرگ و حقیقی پیش روی است
نگارش از Masoud Imani Kalesar

دولت جدید یونان با الکسیس سیپراس، نخست وزیر، برای ارائه فهرستی از اصلاحات جهت متقاعد کردن وام دهندگان بین المللی تا روز دوشنبه فرصت دارد. تمدید چهار

دولت جدید یونان با الکسیس سیپراس، نخست وزیر، برای ارائه فهرستی از اصلاحات جهت متقاعد کردن وام دهندگان بین المللی تا روز دوشنبه فرصت دارد. تمدید چهار ماهۀ برنامه نجات مالی یونان منوط به این اصلاحات و تمهیدات آتن است.

آتن به نقدینگی نیاز دارد و بدون دریافت باقیمانده بسته نجات مالی قادر به مدیریت بحران نخواهد بود. از سوی دیگر منافع اتحادیه اروپا و وام دهندگان بین المللی ایجاب می کند که آتن همچنان در حوزه پولی یورو باقی بماند.

از همین رو، نیازها و منافع وام گیرنده و وام دهندگان آنها را در روزهای اخیر به اتخاذ تصمیماتی مهم و دشوار مجبور خواهد کرد.

آقای سیپراس با اشاره به همین دشواری گفت: «دیروز در جبهه ای پیروز شدیم اما نه در کل نبرد. مشکلات بزرگ و حقیقی هنوز پیش روی ماست، نه تنها مشکلات مربوط به مذاکرات بلکه مشکلات مربوط به روابط با شرکایمان.»

الکسیس سیپراس بخاطر مخالفت با سیاستهای ریاضتی و با حمایت یونانیانِ بستوه آمده از شرایط سخت اقتصادی به قدرت رسیده است. از همین رو دولت جوان این نخست وزیر جوان روزهای آسانی را پیش روی نخواهد داشت.

وی از یک سو باید با رهبران اروپایی و وام دهندگان بین المللی به تفاهم برسد و از سوی دیگر باید هواداران یونانی خود را راضی کند.

مطالب مرتبط