آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی

خبر کوتاه

شصت و یک تیم آتش نشانی برای مقابله با چهارده آتش سوزی در جنگلهای جنوب شیلی بسیج شده اند.

این آتش سوزی که به شدت در حال گسترش است تاکنون صدها هکتار ازجنگلهای این کشور را طعمه خود کرده و باعث فرار ساکنان مناطق اطراف شده است.