بازرسی دادستانی سوئیس از دفاتر شعبه خصوصی بانک اچ.اس.بی.سی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازرسی دادستانی سوئیس از دفاتر شعبه خصوصی بانک اچ.اس.بی.سی

در ادامه تحقیقات قضایی از بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی در مورد اتهامات مربوط به ارتکاب پولشویی، روز چهارشنبه دادستانی ژنو دفتر این بانک در سوئیس را مورد بازرسی قرار داد. این دومین بار طی یک هفته گذشته است که بانک اچ.اس.بی.سی، مورد بازرسی و تحقیق قضایی قرار می گیرد.

دادستان کل سوئیس می گوید: “هدف از این تحقیق، دقیقا به منظور بررسی درستی اطلاعاتی است که انتشار عمومی یافته و اینکه چه تنبیهاتی می توان در نظر گرفت، چه در مورد بانک و چه در مورد اشخاص حقیقی مانند همکاران و یا مشتریان بانک.”

به گفته دادستان پرونده، تمرکز بر رفتار مالی و حساب های بانک اچ.اس.بی.سی، در پی افشای مدارکی از شعبه خصوصی این بانک آغاز شد. یعنی مدارکی که نشان می داد این بانک تسهیلاتی را برای فرار مالیاتی مشتریان خود به میزان میلیون ها دلار فراهم کرده است.

اچ.اس.بی.سی به خاطر رسوایی های بانکی گذشته از مشتریان و سرمایه گذاران خود عذرخواهی کرده و نسبت به بازرسی و بازسازی فعالیت های خود اطمینان داده است.