دانمارک: نبرد جاری نبرد بین آزادی های فردی و ایدئولوژی ظلمانی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
دانمارک: نبرد جاری نبرد بین آزادی های فردی و ایدئولوژی ظلمانی است

نخست وزیر دانمارک پس از بازدید از کافه ای که اولین محل تیراندازی در عصر شنبه بود در دومین محل تیراندازی، کنیسه ای در کپنهاگ، حاضر شد و یاد دو قربانی دو حمله اخیر در پایتخت این کشور را گرامی داشت.

نبرد جاری نبرد بین اسلام و غرب و مسلمانان و غیرمسلمانان نیست، نبرد بین عقاید منطبق بر آزادی های فردی و ایدئولوژی تیره و ظلمانی است

هله تورنینگ اشمیت گفت:«نبرد جاری نبرد بین اسلام و غرب و مسلمانان و غیرمسلمانان نیست، نبرد بین عقاید منطبق بر آزادی های فردی و ایدئولوژی تیره و ظلمانی است.»

وی همچنین ضمن همدردی با خانواده نگهبان داوطلبی که در مقابل کنیسه یهودیان کشته شد وعده داد دانمارک با تمام توان از یهودیان این کشور حمایت خواهد کرد.

وی گفت:«امروز، اینجا در مقابل کنیسه یهودی در کپنهاگ ایستاده ایم و عمیقا متاثریم، یک مرد که در خدمت کنیسه بود زندگی خود را از دست داده است و ما بسیار متاثریم. ما در غم خانواده او شریکیم. ما امروز با کل جامعه یهودیان همراهیم. آنها عضوی از جامعه دانمارک هستند.»

تحقیقات پلیس و ماموران اطلاعاتی دانمارک هنوز در مرحله مقدماتی است و احتمال وابستگی یا هواداری عامل دو حمله دیروز و امروز یکشنبه در کپنهاگ با گروههای افراط گرا یا اسلامگرامگرا مشخص نیست.

با وجود این، فرانسوا زیمره، سفیر فرانسه در دانمارک حملات در کپنهاگ را شبیه حملات حدود یکماه پیش در پاریس توصیف کرده است.