گرفتار شدن حدود دویست نهنگ خلبان در سواحل نیوزیلند

گرفتار شدن حدود دویست نهنگ خلبان در سواحل نیوزیلند
نگارش از Euronews

حدود دویست “گلوبیسفال“یا نهنگ خلبان در سواحل نیوزیلند، گرفتار شده اند. برخی گزارشها از مرگ 24 عدد از این نهنگهای ده متری در جزیره فیرول واقع در شمال

حدود دویست “گلوبیسفال“یا نهنگ خلبان در سواحل نیوزیلند، گرفتار شده اند.

برخی گزارشها از مرگ 24 عدد از این نهنگهای ده متری در جزیره فیرول واقع در شمال نیوزیلند جنوبی حکایت دارد.

یکصد و چهل امدادگر داوطلب تلاش می کنند تا این نهنگها را دوباره به دریا بازگردانند.

یکی از آنها با اشاره به انبوه نهنگهایی که در سواحل این جزیره گرفتار شده اند، عملیات نجات آنها را بسیار خطرناک توصیف می کند.

این جزیره در ده سال گذشته، هشت بار شاهد بروز این پدیده بوده است.

گرچه علت این پدیده هنوز دقیقا مشخص نیست ولی دانشمندان احتمال می دهند که نهنگهای سالمی که برای نجات نهنگهای بیمار به سواحل می آیند خود در آنجا گرفتار می شوند.