یک سال زندان به خاطر فندق استرالیایی

یک سال زندان به خاطر فندق استرالیایی
نگارش از Euronews

دادگاهی در کره جنوبی دختر مدیرکل شرکت هواپیمایی «کورین ایر» را به جرم تخطی از قوانین بین المللی هوایی، به تحمل یک سال زندان محکوم کرد. خانم چو، پنجم

دادگاهی در کره جنوبی دختر مدیرکل شرکت هواپیمایی «کورین ایر» را به جرم تخطی از قوانین بین المللی هوایی، به تحمل یک سال زندان محکوم کرد.

خانم چو، پنجم دسامبر سال گذشته در جریان پرواز نیویورک به سئول، خلبان را مجبور می کند هواپیما را به پارکینگ بازگرداند و سرمهماندار را از هواپیما اخراج کند.

دلیل این رفتار غریب خانم چو این بوده است که ظاهرا سرمهماندار حاضر نشده است به خواسته دختر مدیرکل جامه عمل بپوشاند. خانم چو مایل بوده است که فندق های استرالیایی (ماکادمیا) خود را در یک کاسه میل کند، نه در کیسه های پلاستیکی معمولی. خواسته ای نامتعارف که منجر به یک سال زندان شد.

مطالب مرتبط