شانزده سال زندان برای کاپیتان کشتی کوستاکونکوردیا

شانزده سال زندان برای کاپیتان کشتی کوستاکونکوردیا
نگارش از Euronews

فرانچسکو اسکتینو، کاپیتان کشتی تفریحی کوستاکونکوردیا، از سوی دادگاه توسکانی به ۱۶ سال و یکماه زندان محکوم شد. این حکم در پی به گل نشستن این کشتی در

فرانچسکو اسکتینو، کاپیتان کشتی تفریحی کوستاکونکوردیا، از سوی دادگاه توسکانی به ۱۶ سال و یکماه زندان محکوم شد. این حکم در پی به گل نشستن این کشتی در تاریخ سیزدهم ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی که منجر به کشته شدن ۳۲ نفر شد، صادر می شود.

پس از این سانحه، فرانچسکو اسکتینو از سوی مقامات قضایی ایتالیا به عنوان تنها متهم این پرونده شناخته و محاکمۀ وی آغاز شد. عامل به گل نشستن کشتی کوستاکونکوردیا خطای انسانی و نزدیک شدن بیش از حد به سواحل جزیرۀ جیلیو عنوان شده است. کاپیتان ۵۴ سالۀ این کشتی متهم بود که پیش از تخلیۀ مسافران، عرشۀ کوستاکونکوردیا را ترک کرده است. یکی از اتهامات وی قتل غیرعمد بود.

دادستان توسکانی برای فرانچسکو استکتینو ۲۶ سال زندان تقاضا کرده بود. ضمن آنکه، دادستانی توسکانی از دادگاه خواسته بود دستور بازداشت کاپیتان کشتی کوستاکونکوردیا را بمنظور جلوگیری از فرار احتمالی وی صادر کند اما دادگاه با این درخواست موافقت نکرده است.

خانواده های قربانیان سانحۀ به گل نشستن این کشتی با ابراز ناراحتی از حکم صادره، شانزده سال زندان را برای فرانچسکو اسکتینو ناکافی می دانند. پدر یک خانوادۀ فرانسوی که دو فرزندش را در این سانحه از دست داده می گوید این حکم در برابر جرم کاپیتانی که کشتی را پیش از مسافران ترک کرده، ناچیز است.

حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی توسکانی صادر شده و وکلای مدافع وی اعلام کرده اند در اعتراض به این محکومیت از دادگاه عالی این استان تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.

مطالب مرتبط