پاپ فرانچسکو در میان زاغه نشینان

پاپ فرانچسکو در میان زاغه نشینان

پاپ فرانچسکو، پیشوای کاتولیک های جهان، روز یکشنبه در میان زاغه نشینان یکی از حاشیه های جنوبی رم حاضر شد و برای آن ها سخنرانی کرد. بسیاری از ساکنان این منطقه محروم، از اتباع کشورهای آمریکای لاتین هستند.

پاپ فرانچسکو، پیشوای کاتولیک های جهان، روز یکشنبه در میان زاغه نشینان یکی از حاشیه های جنوبی رم حاضر شد و برای آن ها سخنرانی کرد. بسیاری از ساکنان این منطقه محروم، از اتباع کشورهای آمریکای لاتین هستند.

تازه‌ترین ویدیو