لهستان؛ اعتصاب و مسدود کردن جاده ها توسط کشاورزان معترض

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لهستان؛ اعتصاب و مسدود کردن جاده ها توسط کشاورزان معترض

خبر کوتاه

کشاورزان خشمگین لهستانی در ادامه هشت روز اعتصاب، روز پنجشنبه جاده های ۱۰ استان این کشور را مسدود کردند.

آنها بخاطر ضرر و زیان ناشی از ممنوعیت کشتار گرازها که مزارعشان را تخریب کرده و همچنین زیان های ناشی از تحریم روسیه در ارتباط با میوه ها و سبزیجات خواهان غرامت از دولت هستند.