محکومیت دیگر برای دیودونه، طنزپرداز فرانسوی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محکومیت دیگر برای دیودونه، طنزپرداز فرانسوی

دیودونه، طنزپرداز فرانسوی به تحریک نوشتاری در راستای انجام اعمال تروریستی محکوم شد. محکومیت او را دادگاهی در پاریس اعلام کرد و او را به دویست روز زندان و یا پرداخت سی هزار یورو محکوم کرد. محکومیت او تا هجدهم مارس قابل اجرا خواهد بود.

وکیل این شخصیت پرحاشیه، مشهور و ضدیهودی فرانسوی می گوید: “معتقدم موکلم سعی کرده است تنها احساساتش را در مقام یک طنزنویس بیان کند، اما با مانند یک تروریست رفتار می شود. معتقدم آنچه که در شش ماه بر او گذشته است، بیش از هشتاد و یک پرونده دادگاهی، این موضوع را بدرستی نمایش می دهد. منطقی است که او احساس کند که فشارهای بی دلیلی روی او است. “

دلیل محکومیت لینک توییتری است که در روز حمله به فروشگاه یهودیان در پاریس توسط دیودونه نوشته شده است. او با نوشتن عبارت “احساس می کنم َشارلی کولیبالی هستم“، هر چند بعدا آنرا حذف کرد، اما دلیلی برای اقدام حقوقی علیه این شخصیت مشهور فرانسوی شد. او در توییت خود، نام مجله شارلی ابدو و عامل حمله به فروشگاه یهودیان، امدی کولیبالی را یکجا استفاده کرد.