مرگ دهها تن از پیکارجویان بوکوحرام در شمال شرقی نیجریه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرگ دهها تن از پیکارجویان بوکوحرام در شمال شرقی نیجریه

مقامات نظامی چاد می گویند دست کم دویست تن از پیکارجویان بوکوحرام را در جریان آخرین درگیریها از پای درآورده اند. درگیریها میان نظامیان چاد و تندروهای عضو گروه اسلام گرای افراطی بوکوحرام در استان خودمختار بورنو، در شمال شرقی نیجریه روی داده است.

این استان کانون شکل گیری گروه اسلام گرای بوکوحرام در اوائل قرن بیست و یکم بوده است. یکی از نظامیان اهل چاد که نام و مقامش مشخص نیست می گوید: “ما اعضای بوکوحرام را کاملا متفرق کرده ایم، نگذاشته ایم تا دوباره جمع شوند. آنها عاملان کشتارهای دست جمعی هستند. آنچه انجام می دهند حیوانی است و آنها نمی توانند انسانها را مانند احشام قربانی کنند.”

همزمان نظامیان کامرون هم اعلام کرده اند که بیش از پنجاه تن از اعضای بوکوحرام را در همین منطقه، شمالشرقی نیجریه، از میان برده اند. با این حال، پبکارجویان بوکوحرام ادعا می کنند که حملات نامنظمی به شهر فوتوکل در کامرون کرده اند. در درگیریهای این منطقه نزدیک به شش نظامی کامرونی جانشان را از دست داده اند.

دو کشور چاد و کامرون دو همسایه شرقی نیجریه هستند و درگیریهای زیادی با بوکوحرام داشته اند. با این حال می توان گفت که قدرت اصلی این گروه اسلامگرای افراطی در استان خودمختار بورنو متمرکز شده است.