محاکمه رئیس پیشین دستگاه امنیتی کلمبیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محاکمه رئیس پیشین دستگاه امنیتی کلمبیا

خبر کوتاه

رئیس پیشین دستگاه امنیتی کلمبیا که در سال ۲۰۱۰میلادی به پاناما گریخته بود پس از تسلیم خود به مقامات در دادگاه حاضر شد. ماریا دل پیلار هورتادو متهم به شنود تلفنی نمایندگان پارلمانی مخالف آلوارو اوریب، رئیس جمهوری سابق این کشور است.