ناسا ماهواره ای را برای اندازه گیری رطوبت خاک زمین به فضا فرستاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ناسا ماهواره ای را برای اندازه گیری رطوبت خاک زمین به فضا فرستاد

یک راکت بدون سرنشین متعلق به ناسا، سازمان فضایی آمریکا، روز شنبه موفق شد ماهواره ای را برای اندازه گیری رطوبت خاک زمین به فضا بفرستد.

اطلاعاتی که این ماهواره خواهد فرستاد در اندازه گیری تغییرات اقلیمی از جمله پیش بینی سیل و خشکسالی به کار خواهد رفت. پرتاب این ماهواره به خاطر توفان های شدید، دوبار به تعویق افتاده بود.