فیلم ضبط شده از ورود یک جوان مسلح به استودیوی تلویزیون هلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیلم ضبط شده از ورود یک جوان مسلح به استودیوی تلویزیون هلند

هویت جوان ۱۹ ساله مسلحی که شامگاه پنجشنبه وارد استودیوی شبکه “ان.او.اس” یعنی کانال یک تلویزیون هلند شد، “طارق زحزاح” اعلام شده و مقامات پلیس و دادستانی سرگرم تحقیق از وی هستند.

چند دقیقه پس از ورود این فرد به استودیوی تلویزیون هلند در شهرک رسانه ای هیلورسوم، پلیس وارد عمل شد و او را دستگیر کرد.

این جوان که مسلح به یک تپانچه همراه با صدا خفه کن بود، با تهدید نگهبان ساختمان از او خواسته بود وی را به استودیو راهنمایی کند تا آنچه را که رسانه ها نمی گویند برای مردم توضیح دهد. اما نگهبان او را به اتاق دیگری که ویژه ضبط برنامه ها است هدایت می کند و دوربین ها تمام لحظات این رویداد را ضبط می کند. این فیلم چند دقیقه بعد توسط کانال یک تلویزیون هلند نیز پخش می شود.

دادستان محلی گفته است این جوان که مظنون به ارتکاب جرایم متعددی است، تحت بازداشت پلیس است و تحقیق از وی ادامه دارد.