مراسم تحلیف وزرای کابینه جدید دولت یونان برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مراسم تحلیف وزرای کابینه جدید دولت یونان برگزار شد

دولت جدید یونان روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری آتن سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف آلکسی سیپراس، نخست وزیر این کشور، روز گذشته به شیوه مدنی و بدون ادای سوگند مذهبی انجام شد و امروز نیز این مراسم به دو شیوه مدنی و مذهبی برگزار شد.

تنها چند تن از اعضای دولت جدید از جمله پانوس کامِنوس، رهبر حزب «یونانی های مستقل» به انجیل قسم خوردند.

یکی از وزرای کلیدی این دولت، یانیس واروفاکیس، از منتقدان شدید طرح نجات اتحادیه اروپا، به عنوان وزیر دارایی و اقتصاد معرفی شد. او مسئول مذاکرات مجدد بدهی های یونان با طلبکاران خواهد بود.

پانوس کامِنوس، رهبر حزب «یونانی های مستقل» مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت.

تعداد وزرا در دولت جدید یونان به ده تن تقلیل یافت. وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و وزارت بهداشت به وزارتخانه های بسیار مهم با مسئولیت های بیشتری تبدیل می شوند.

در پی معرفی کابینه جدید، بورس یونان، بیش از شش درصد سقوط کرد.