کلیسای انگلستان یک زن را به عنوان اسقف برگزید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کلیسای انگلستان یک زن را به عنوان اسقف برگزید

خبر کوتاه

کلیسای انگلستان برای نخستین بار یک زن را به عنوان اسقف منصوب کرد. این در حالی است که بیش از ۲۰ سال از اجازه برگزیده شدن زنان راهب به مقام کشیشی می گذرد. نخستین اسقف زن در کلیسای انگلیکن، لیبی لین نام دارد و صاحب دو فرزند است.