تظاهرات خونبار سالگرد انقلاب مصر
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات خونبار سالگرد انقلاب مصر

تظاهراتی که به مناسبت چهارمین سالگرد سقوط حسنی مبارک در مصر برگزار شد، حداقل هفده کشته بر جا گذاشت.

تظاهراتی که به مناسبت چهارمین سالگرد سقوط حسنی مبارک در مصر برگزار شد، حداقل هفده کشته بر جا گذاشت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست