تظاهرات خونبار سالگرد انقلاب مصر

تظاهرات خونبار سالگرد انقلاب مصر

تظاهراتی که به مناسبت چهارمین سالگرد سقوط حسنی مبارک در مصر برگزار شد، حداقل هفده کشته بر جا گذاشت.

تظاهراتی که به مناسبت چهارمین سالگرد سقوط حسنی مبارک در مصر برگزار شد، حداقل هفده کشته بر جا گذاشت.

تازه‌ترین ویدیو