عقب نشینی ارتش اوکراین از فرودگاه دونتسک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عقب نشینی ارتش اوکراین از فرودگاه دونتسک

با عقب نشینی ارتش اوکراین از فرودگاه دونتسک، نیروهای جدایی طلب کنترل کامل این فرودگاه را در اختیار گرفتند.

نبرد سنگین برای کنترل فرودگاه دونستک تنها در بیست و چهار ساعت گذشته موجب مرگ دست کم چهل و چهار نفر شد.

این مرگبارترین نبرد میان دو طرف از زمان امضای موافقتنامه آتشبس در ماه سپتامبر است.

یک کارشناس مسائل نظامی با اشاره به مفاد موافقتنامه آتش بس که در ماه امضا شده می گوید: «اگر کنترل فرودگاه دونتسک را در اختیار داشتیم، جنگجویان هواداران روسیه باید از یک منطقه قابل ملاحظه عقب نشینی نظامی می کردند و این یعنی رفع خطر از یک منطقه پرجمعیت.»

همزمان پس از حادثه انفجار اتوبوس در شهر دونتسک و مرگ سیزده نفر، جدایی طلبان شرق بیش از بیست اسیر ارتش اوکراین را به محل حادثه بردند.

در چهره این افراد آثار جراحت مشاهده می شد و ساکنان خشمگین دونتسک به سمت آنها سنگ و اشیای دیگر پرتاب می کردند.

به گفته مخالفان، این اتوبوس هدف خمپاره نیروهای ارتش اوکراین قرار گرفته است.

مقامات جمهوری خودخوانده دونستک خواستار تحقیق سازمان ملل و مراجع اروپایی درباره این حادثه شدند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن این حمله بر لزوم شناسایی و محاکمه عاملان این حمله تاکید کرد.