کشف هزاران شیء عتیقه به سرقت رفته ایتالیایی در سوئیس

کشف هزاران شیء عتیقه به سرقت رفته ایتالیایی در سوئیس
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مقامات ایتالیایی از کشف هزاران شیء عتیقه خبر داده اند. بنابر گزارشها، این اشیاء عتیقه که شامل بیش از پنج هزار گلدان و مجسمه های برنزی به

خبر کوتاه

مقامات ایتالیایی از کشف هزاران شیء عتیقه خبر داده اند.

بنابر گزارشها، این اشیاء عتیقه که شامل بیش از پنج هزار گلدان و مجسمه های برنزی به ارزش حدود پنجاه میلیون یورو می شود در سوئیس کشف شده است.

قدمت این اشیاء به قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن سوم بعد از میلاد مسیح باز می گردد.

مطالب مرتبط