کشف هزاران شیء عتیقه به سرقت رفته ایتالیایی در سوئیس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف هزاران شیء عتیقه به سرقت رفته ایتالیایی در سوئیس

خبر کوتاه

مقامات ایتالیایی از کشف هزاران شیء عتیقه خبر داده اند.

بنابر گزارشها، این اشیاء عتیقه که شامل بیش از پنج هزار گلدان و مجسمه های برنزی به ارزش حدود پنجاه میلیون یورو می شود در سوئیس کشف شده است.

قدمت این اشیاء به قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن سوم بعد از میلاد مسیح باز می گردد.