ناآرامی در حومه منامه؛ این بار به دلیل محکومیت یک فعال حقوق بشر

ناآرامی در حومه منامه؛ این بار به دلیل محکومیت یک فعال حقوق بشر
نگارش از Masoud Imani Kalesar

خبر کوتاه حومه منامه، پایتخت بحرین بدنبال محکومیت یکی از شناخته ترین فعالان حقوق بشر ناآرام شد. اتهام «نبیل رجب» که در حال حاضر ممنوع الخروج است

خبر کوتاه
حومه منامه، پایتخت بحرین بدنبال محکومیت یکی از شناخته ترین فعالان حقوق بشر ناآرام شد.

اتهام «نبیل رجب» که در حال حاضر ممنوع الخروج است توهین به دولت و ارتش در پیامی توییتری است.

بحرین از حدود چهار سال پیش شاهد ناآرامی است و شیعیانِ اکثریت از اهل سنت حاکم در اقلیت سهم سیاسی خود در قدرت و اداره کشور را می طلبند.

مطالب مرتبط