مرگ بر فرانسویها، مرگ بر شارلی؛ شعار مسلمانان افراطی در نیجر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرگ بر فرانسویها، مرگ بر شارلی؛ شعار مسلمانان افراطی در نیجر

انتشار دوباره ای کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته نامه شارلی ابدو، با وجود کشتار کاریکاتوریستهای این روزنامه در هفتم ژانویه، باعث نشد تا فریاد بسیاری از مسلمانان در اعتراض به شماره جدید این هفته نامه خاموش شود.

در نیامی شهری که در جنوب غربی نیجر واقع شده است بسیاری از مسلمانان تندرو در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام به خیابان آمدند و دست به خشونت زدند. این عده دو کلیسا در نیامی را به آتش کشیدند.

در شبانه روز گذشته دو مقر پلیس در کشورنیجر مورد حمله معترضان واقع شده است و چندین خودروی پلیس بدست معترضان آتش گرفته است.

در اولین واکنش ها به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نیجر پنج تن جانشان را در جریان خشونتها از دست دادند.

اعتراضها در مقابل سفارت فرانسه در نیجر با خشونت زیادی پیگیری شد و بسیاری از کلیساها در شهرهای دیگر نیجر مورد حمله قرار گرفت. اعتراضات در مالی و سنگال و موریتانی نیز پرتنش گزارش شده اند.