بیستمین سالگرد زلزله کوبه در ژاپن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیستمین سالگرد زلزله کوبه در ژاپن

بیستمین سالگرد زمین لرزه مرگبار کوبه ژاپن روز شنبه در همین شهر برگزار شد.

بستگان و دوستان قربانیان در این مراسم حضور یافتند و به تعداد کشته شدگان، شش هزار و چهارصد و سی و چهار شمع روشن کردند و همین تعداد نی در پارک کوبه کاشتند.

یکی از بازماندگان این حادثه می گوید: «زمان برای من ایستاده و خاطرات بیست سال پیش در گوشه ای از قلبم حک شده. مهم نیست چقدر گذشته باشد، هیچ چیز از ذهنم نرفته.»

هفدهم ژانویه 1995 زمین لرزه ای با قدرت هفت و سه دهم در مقیاس ریشتر به مدت بیست ثانیه شهر کوبه را لرزاند و یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی قرن را رقم زد.

تمام تاسیسات بندری شهر کوبه از بین رفت، دهها هزار خانه و ساختمان ویران شد و بیش از سیصد هزار نفر آواره شدند.

تا کنون بیش از 130 میلیارد دلار برای بازسازی شهر هزینه شده است.