بازیابی کاوشگر بیگل دو بر سطح مریخ پس از ۱۱ سال بی خبری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازیابی کاوشگر بیگل دو بر سطح مریخ پس از ۱۱ سال بی خبری

خبر کوتاه

پس از یازده سال بی خبری از سرنوشت بیگل دو، سازمان فضایی بریتانیا از بازیابی این کاوشگر بر سطح مریخ خبر داد.

مامورت این کاوشگر که قرار بود در اواخر سال ۲۰۰۳ بر سطح مرخ فرود بیاید، بررسی نشانه های حیات بر سطح این سیاره بود.

بیگل دو در ژوئن سال ۲۰۰۳ توسط مارس اکسپرس، مدارگرد مریخ سازمان فضایی اروپا از قزاقستان به فضا پرتاب شده بود، اما پس از جدایی از مدارگرد ارتباطش را با زمین از دست داد و سرنوشت آن در هالی از ابهام قرار گرفت.