شارب، مدیرمسئول شارلی ابدو، به خاک سپرده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شارب، مدیرمسئول شارلی ابدو، به خاک سپرده شد

مراسم تشییع و خاکسپاری، استفان شاربونیه، ملقب به شارب، در فضایی متفاوت از معمول برگزار شد. از اجرای سرود انترناسیونال تا طراحی کاریکاتور روی تابوت او نشان از خاص بودن این مدیر مسئول ۴۷ ساله مجله شارلی ابدو می داد.

فضای خاکسپاری او، که دست پرورده دوستان نزدیکش از جمله لوز و پاتریک پلو بود، آمیزه ای بود از اشک و خنده برای خانواده و نزدیکانش. شارب، مدیر مسئولی بود که او را عامل اصلی انتشار کاریکاتورهای بحث برانگیز و هجوآمیز نسبت به شخصیت های مذهبی در شارلی ابدو، معرفی می کنند.

پاتریک پلو، یکی از همکارانش در این مراسم گفت: “آنها می خواستند به خواب برویم، موفق شدند تنها بیدارمان کنند؛ می خواستند ما را بترسانند، کاری کردند میلیونها نفر در احترام و دفاع از ارزشهای جمهوریت به خیابانها بیایند.”

لوز، دیگر همکار او نیز گفت: “من شارلی هستم را در عمل نشان دهید، قلمی بدست گیرید، کاغذ و یک اسکنر و رایانه، حرفتان را بیان کنید. شارب! اطمینان دارم که بزودی هزاران شارلی ابدو از دبیرستانها، دانشگاهها و چاپخانه ها در سراسر جهان سر بر می آورند.”

در مراسم خاکسپاری شارب، نجات ولو بالقاسم، وزیر آموزش، کریستیان توبیرا، وزیر دادگستری و فلور پلرن، وزیر فرهنگ فرانسه نیز حضور داشتند.