کاتالونیا همچنان در اندیشه جدایی از اسپانیا؛ این بار با برگزاری انتخابات پارلمانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
کاتالونیا همچنان در اندیشه جدایی از اسپانیا؛ این بار با برگزاری انتخابات پارلمانی

منطقه خودمختار کاتالونیای اسپانیا در ۲۷ سپتامبر انتخابات پارلمانی برگزار می کند. به نظر می رسد با این تصمیم، آرتور مس، رهبر این منطقه همچنان اندیشه جدایی از اسپانیا را در سر می پروراند.

منطقه خودمختار کاتالونیا با ۷.۵ میلیون نفر جمعیت یکی از ثروتمندترین و صنعتی ترین مناطق اسپانیاست

هدف از برگزاری این انتخابات تصاحب اکثر ۱۳۵ کرسی پارلمان این منطقه توسط نمایندگان جدایی طلب و بدنبال آن احتمال اعلام یکجانبه استقلال است.

مادرید جدایی بارسلون از اسپانیا را خلاف قانون اساسی می داند. با وجود این، کمی بیش از ۸۰ درصد از حدود دو میلیون نفری که در همه پرسی نمادین و غیرالزام آور ماه نوامبر گذشته شرکت کردند رای به جدایی کاتالونیا از اسپانیا دادند.

از ۷.۵ میلیون نفر جمعیت کاتالونیا ۵.۴ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

اما آخرین نظرسنجی انجام شده توسط دولت محلی کاتالونیا حاکی است اکثر کاتالانها با اختلافی بسیار اندک مایل به جدایی از اسپانیا نیستند.

کاتالونیا یکی از ثروتمندترین و صنعتی ترین مناطق اسپانیاست. کاتالانها که به زبان، سنن و اقتصاد منطقه خود می بالند، بیست درصد از تولید ناخالص ملی اسپانیا را بخود اختصاص می دهند و خواهان کنترل منابع مالی خود به دور از نظارت مستقیم مادرید هستند.