طراح کاریکاتور شارلی ابدو: محمدی که ما کشیدیم مرد خوبی است

طراح کاریکاتور شارلی ابدو: محمدی که ما کشیدیم مرد خوبی است
نگارش از Euronews

همه چیز بخشیده شد: این تیتر نخستین شماره شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این مجله است که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. کاریکاتور پیامبر اسلام در حالی

همه چیز بخشیده شد: این تیتر نخستین شماره شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این مجله است که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

کاریکاتور پیامبر اسلام در حالی که اشک می ریزد و شعار “من شارلی هستم” را در دست گرفته نیز برای طرح روی جلد در نظر گرفته شده است.

طراح این کاریکاتور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این طرحی نبود که همه انتظارش را داشتند، اما خودمان دوست داشتیم صفحه اول اینطور باشد، تروریست ها هم دوست داشتند طرح روی جلد طور دیگری باشد چون تروریست ها در این مجله جایی ندارند. تنها یک مرد گریه می کند، یک مرد خوب: محمد. ببخشید ولی باز هم کاریکاتور محمد را کشیدیم! اما محمدی که ما کشیدیم مرد خوبی است که پیش از هر چیز گریه می کند.»

ژرارد بیارد، سردبیر شارلی ابدو نیز گفت: «قطعا کار مجله ادامه خواهد داشت. اما هنوز دقیقا نمی دانیم مجله چگونه خواهد بود. قطعا کار را متوقف نخواهیم کرد، به این معنی که هر دو هفته شارلی ابدو بر روی پیشخوان روزنامه فروشی ها خواهد بود.»

این شماره قرار است در تیراژ سه میلیون نسخه منتشر شود.

وکیل این نشریه گفته است که در بیست و دو سال گذشته هیچیک از شماره های شارلی ابدو بدون کاریکاتوری از محمد، موسی یا عیسی منتشر نشده است و اگر اتفاقی غیر از این بیفتد جای تعجب دارد.

مطالب مرتبط