جشنواره سانچئونئو در کره جنوبی

جشنواره سانچئونئو در کره جنوبی

بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر روز شنبه با وجود سرمای شدید، در جشنواره سالانه سانچئونئو در کره جنوبی شرکت کردند.

بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر روز شنبه با وجود سرمای شدید، در جشنواره سالانه سانچئونئو در کره جنوبی شرکت کردند.

این جشنواره ماهیگیری در آب های یخ زده، همه ساله در هواچئون در ۱۲۰ کیلومتری شمال پایتخت سئول برگزار می شود.

تازه‌ترین ویدیو