حمله در شهر دَمرتَن آن گوئل

حمله در شهر دَمرتَن آن گوئل

پلیس فرانسه به یک کارگاه که مظنونان حمله به دفتر شارلی ابدو در آن پناه گرفته بودند حمله کرد.

پلیس فرانسه به یک کارگاه که مظنونان حمله به دفتر شارلی ابدو در آن پناه گرفته بودند حمله کرد.

تازه‌ترین ویدیو