حمله در شهر دَمرتَن آن گوئل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

حمله در شهر دَمرتَن آن گوئل

پلیس فرانسه به یک کارگاه که مظنونان حمله به دفتر شارلی ابدو در آن پناه گرفته بودند حمله کرد.

پلیس فرانسه به یک کارگاه که مظنونان حمله به دفتر شارلی ابدو در آن پناه گرفته بودند حمله کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست