«شارلی ابدو» در یک میلیون نسخه منتشر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«شارلی ابدو» در یک میلیون نسخه منتشر می شود

نام پاتریک پلوو، وقایع نگار«شارلی ابدو» قاعدتا باید در میان قربانیان حمله به دفتر این مجله باشد اما یک قرار کاری و تاخیری چند دقیقه ای، جان او را نجات داد.

او که بعنوان پزشک با اورژانس پاریس هم همکاری می کند وقتی به دفتر مجله رسید که تروریستها دوستان نزدیکش را از پای در آورده و متواری شده بودند.

پاتریک پلوو در گفتگو با شبکه دوی تلویزیون فرانسه و در حالیکه بشدت احساساتی شده بود، گفت: «آنها انسانهای صلح طلبی را کشتند. آدمهایی فوق العاده بردبار که به همه ادیان به یک چشم نگاه می کردند و برای همین هم از همه مذاهب کاریکاتور می کشیدند… به یک شیوه و البته بدون نفرت. کار ما طنز بود. کاریکاتور می کشیدیم و می خندیدیم. نمی دانم توجه کرده اید یا نه ولی هیچ دیکتاتور و بنیادگرایی را پیدا نمی کنید که از طنز استفاده کند. (به طنز علاقمند باشد) طنز متعلق به انسانهایی است که فرهنگ را می فهمند و دیگران را درک می کنند. این کاری بود که بچه های شارلی می کردند و این کاری است که آنرا ادامه خواهیم داد.»

همانطور که پاتریک پلوو در سخنان خود بدان اشاره کرد، انتشار «شارلی ابدو» ادامه خواهد یافت. شماره ویژه این نشریه چهارشنبه آینده در هشت صفحه و شمارگان یک میلیون نسخه روانه بازار خواهد شد.

تیراژ این مجله شانزده صفحه ای معمولا شصت هزار نسخه است.

صندوق «رسانه و پلورالیسم» و صندوق «نوآوری های دیجیتال رسانه» هر یک مبلغ دویست و پنجاه هزار یورو برای کمک به تداوم حیات «شارلی ابدو» در اختیار این نشریه می گذارند.