کاریکاتوریست ایرانی از گفتگویش با یکی از اعضای شارلی ابدو می گوید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاریکاتوریست ایرانی از گفتگویش با یکی از اعضای شارلی ابدو می گوید

اولاف برنز، خبرنگار یورونیوز در پاریس به سراغ کیانوش رمضانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن این شهر رفته و با او گفتگو کرده است.

آزادی بیان، میراثی که حفاظت از آن پرهزینه است

این کاریکاتوریست ایرانی که پنچ سال پیش به دلیل فشارهای حکومتی، ایران را ترک کرده شماری از اعضای تحریریه مجله شارلی ابدو را می شناخته و با یکی از آنها دوست بوده است.

کیانوش رمضانی گفت: «به شارب گفتم که می دانی در معرض خطر هستی؟ مراقب باش. با توجه به تجربه و شناختم اسلامگرایان تندرو هرگز فراموش نمی کنند. او به من اطمینان داد که جای نگرانی نیست. ما در فرانسه هستیم و مشکلی پیش نمی آید.»

این کاریکاتوریست ایرانی که تجربه فشارهای سیاسی حاکم بر اهل قلم و منتقدان در ایران را دارد، بخوبی قدر و ارزش آزادی بیان را می داند. او افزود: «به نظر من آزادی بیان میراث یک جامعه است و باید از آن محافظت کرد. آیا باید از دفتر شارلی ابدو یا دیگر نشریات همانند شورای ملی (مجلس ملی) محافظت کرد یا نه؟ فکر می کنم بله و از همین امروز این کار را باید کرد. این کار پرهزینه است اما بهای آزادی بیان همین است.»

حمله دو مهاجم به دفتر مجله شارلی ابدو در روز چهارشنبه، هفتم ژانویه که به کشته شدن دوازده تن از جمله گردانندگان آن انجامید برای بسیاری از کاریکاتوریست ها و اهل قلم روزی فراموش نشدنی است.