همبستگی کاریکاتوریست های جهان با قربانیان شارلی ابدو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همبستگی کاریکاتوریست های جهان با قربانیان شارلی ابدو

کاریکاتوریستهای جهان در همبستگی با همکارانشان در مجله فکاهی شارلی ابدو قلم و کاغذ بدست گرفتند و کاریکاتورهایی بیاد قربانیان این حمله کشیدند.