فرانسه در سوگ کاریکاتوریستهای مشهور خود

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
فرانسه در سوگ کاریکاتوریستهای مشهور خود

فرانسه به سوگ ۱۲ شهروند خود نشسته است که روز چهارشنبه در دفتر مجله طنز «شارلی اِبدو» با رگبار گلوله مهاجمان سیاهپوش قتل عام شدند.

چهار تن از جان باختگان این حادثه خونین که به اختصار به نامهای کابو، شارب، وولنسکی و تینیوس شناخته می شدند از کاریکاتوریستهای این مجله بودند.

ژان کابو ۷۶ ساله، کاریکاتوریست محبوب فرانسویان بود که همکاری با مجله طنز جنجالی دهۀ ۶۰ فرانسه «هاراکیری» را در کارنامه خود دارد که بعدها بسته شد.

جورج وولنسکی۸۰ ساله در طرحهایش بیشتر به مذهب می پرداخت و گاهی هم طنز جنسی را چاشنی اثرهایش می کرد.

قلم تینیوس اما بیشتر خالق اثرهای ضدفاشیستی و ضداستبدادی بود.

استفان شاربونیه یا شارب ۴۷ ساله، مدیر مسئول مجله که گفته بود «نه همسر و فرزند و نه خودرو و ثروت دارم و ترجیح می دهم ایستاده بمیرم تا اینکه به زانو بیافتم» بارها به مرگ تهدید شده بود.

پلیس محافظ وی و یک پلیس دیگر به همراه ۶ شهروند دیگر فرانسه از قربانیان حمله ۷ ژانویه در پاریس بودند که بدترین حمله در نوع خود در نیم قرن اخیر تاریخ فرانسه محسوب می شود.

وضعیت جسمی چهار نفر از زخمی های حمله روز چهارشنبه در پاریس هم وخیم گزارش می شود.