انتخاب ۲۰ کاردینال جدید کلیسای کاتولیک توسط پاپ فرانچسکو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخاب ۲۰ کاردینال جدید کلیسای کاتولیک توسط پاپ فرانچسکو

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان ۲۰ کاردینال جدید انتخاب کرد. این اقدام در راستای ایجاد اصلاحاتی در کلیسای کاتولیک صورت گرفته است.

وی انتخاب ۱۵ کاردینال دارای کمتر از هشتاد سال از ۱۴ کشور مختلف را نشانه ای از ارتباط واتیکان با کلیساهای سراسر دنیا خواند.