درگیری بین مهاجران افغان و آفریقایی در بندر کاله فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری بین مهاجران افغان و آفریقایی در بندر کاله فرانسه

خبر کوتاه

درگیری میان حدود دویست مهاجرغیرقانونی افغان و آفریقایی در بندر کاله واقع در شمال فرانسه، حداقل هفت زخمی بر جا گذاشت. دلیل این درگیری هنوز مشخص نشده است.

بنابر گزارشها، هم اکنون 2300 مهاجر در این بندر در انتظار ورود غیرقانونی به بریتانیا هستند.