آتش بازیهای مرگبار در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش بازیهای مرگبار در اروپا

okخبر کوتاه
آتش بازیها در آستانه سال نوی میلادی جان دست کم پنج نفر در اروپا را گرفته است.

مهمترین تلفات در دانمارک بوده که به گفته پلیس این کشور سه نفر در جریان آتش بازیهای سال نو جانشان را از دست داده اند.