نجات جان هفتصد مهاجر غیرقانونی پس از ساعتها سرگشتگی در دریا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات جان هفتصد مهاجر غیرقانونی پس از ساعتها سرگشتگی در دریا

مقامات نیروی دریایی و گارد ساحلی ایتالیا موفق شدند یک کشتی رهاشده که هفتصد مهاجر غیرقانونی را در عرشه اش داشت، نجات دهند.

اغلب مهاجران را سوریها تشکیل می دادند و در بین آنها زنی بود باردار که بسرعت به بیمارستان منتقل شد.

این کشتی باری که از یونان راه سفرش را آغاز کرده بود در جزیره یونانی کورفو مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت و خدمه و کارکنان کشتی از نیروی دریایی یونان درخواست کمک کردند و ظاهرا پس از حضور نظامیان یونانی در عرشه کشتی، مردان مسلح فرار را بر قرار ترجیح دادند.

به نظر می رسد کارکنان و خدمه کشتی که متعلق به کشور مولداوی بوده است، همزمان مسافران را رها کرده اند. این کشتی بدون ناخدا و کارکنان در آبها رها می شود تا سرانجام نیروی دریایی ایتالیا در آبهای تحت کنترل این کشور سرنشینهای کشتی را نجات دهند.