آتش سوزی در مرکز خرید لاهور قربانی گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزی در مرکز خرید لاهور قربانی گرفت

خبر کوتاه

آتش سوزی در یک مرکز خرید در لاهور پاکستان جان حداقل ۱۳ نفر را گرفت. یک مادر و کودک او از جمله قربانیان این حادثه بودند.

یکشنبه، تنها یک روز پیش از این حادثه، آتش سوزی دیگری در یک مرکز خرید در شهر کراچی روی داده بود.