ورود بیش از یکصد مهاجر غیرقانونی به ملیله در اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود بیش از یکصد مهاجر غیرقانونی به ملیله در اسپانیا

خبرکوتاه

بیش از یکصد مهاجر غیرقانونی روز سه شنبه با گذشتن از حصارهای بلند مرزی در ملیله خود را به اسپانیا رساندند.

به گفته پلیس اسپانیا این گروه دویست نفری در نخستین ساعات بامداد اقدام به گذشتن از این موانع شش متری کردند که نیمی از آنها ناکام ماندند.

ملیله یکی از دو گذرگاه مهم مهاجران آفریقایی برای رسیدن به اروپاست.