ادامه برف و بوران در شرق فرانسه و ترافیک سنگین در جاده های منتهی به آلپ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه برف و بوران در شرق فرانسه و ترافیک سنگین در جاده های منتهی به آلپ

راهبندان سنگین ناشی از بارش شدید برف و بوران در شرق فرانسه بویژه جاده های منتهی به آلپ روز یکشنبه نیز ادامه یافت.

مقامات مسئول نسبت به یخبندان بودن جاده ها هشدار داده اند و ضمن تاکید بر ضرورت همراه داشتن زنجیر چرخ، از رانندگان خواسته اند با احتیاط برانند. با این همه بسیاری از خودروها فاقد زنجیر چرخ بودند.

براثر لغزنده بودن جاده ها و سقوط یک خودرو به دره ای در نزدیکی شامبری، یک مرد ۲۷ ساله جان باخته است.

نزدیک به ۱۵ هزار مسافری که در راه مانده بودند شب را در پناهگاههای موقت گذراندند.

یکی از امدادگران داوطلب در یک پناهگاه موقت گفت: «فکر می کنم ده سالی می شود که شاهد چنین وضعیتی اعلام نشده و استنثنایی هستیم. آمار و ارقام دقیقی از تعداد افرادی که اسکان داده شده اند ندارم اما غیرقابل تصور است.»

براثر لغزنده بودن جاده ها و سقوط یک خودرو به دره ای در نزدیکی شامبری، یک مرد ۲۷ ساله جان باخته است.

در چهار استان سَووآ، اوت سووآ، ایزر و لا اِن وضعیت نارنجی برف و یخبندان اعلام شده و بر اساس پیش بینی ها بارش برف در منطقه طی بعد ازظهر یکشنبه نیز ادامه دارد.

در فرودگاه شامبری، نزدیکترین فرودگاه به پیست های اسکی آلپ، بیش از دوهزار مسافر اغلب بریتانیایی نتوانستند به مقصدهای خود برسند و به پناهگاههای موقت فرستاده شدند.